Holebi spirit logo
Afbeelding

Missie

Holebi Spirit is opgericht op 27 maart 2017 door Johan Eeckhoudt.
Ook in kleine gemeenten, dorpen, moet holebi- en trans identiteit bespreekbaar zijn en we willen meer zichtbaarheid.
Het bestuur van Holebi Spirit, werkzaam in Meetjesland en omliggende gemeenten, zet zich alle dagen in tegen verdrukking, uitsluiting, holebi- en transfobie, pesterijen, enz.

Het woordje 'Spirit' staat voor ingesteldheid, mentaliteit, m.a.w we gaan voor een bestuur met de juiste spirit, dit wordt tevens ook van onze leden verwacht. Ook holebi's die het wat minder goed hebben of een beperking hebben zijn welkom bij ons. Ieder mens is uniek, ieder in zijn eigen waarde.
De bedoeling van deze groep is dat we holebi-en transgenderpersonen en iedereen die er bij wil horen dichter bij elkaar brengen, een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten en onszelf kunnen zijn. Iedereen is welkom zonder leeftijdsbeperking en zonder onderscheid van huidskleur, religieuze of politieke overtuiging. Respect en samenhorigheid zijn voor ons van groot belang!
Er zullen vooral activiteiten georganiseerd worden die goed zijn voor lichaam en geest.
Wij organiseren uitstappen, wandelingen, sensibilisering campagnes, praatcafé avonden,...
Een persoonlijk intake of verkennend gesprek is ook mogelijk.


Holebi Spirit has been founded by Johan Eeckhoudt at 27Th of March 2017 in the Flemish region of Meetjesland, north of Ghent, Belgium. Also in little villages and municipalities identity of holebis and transgenders must/should be recognizable and visible and not to be hidden any more.

The committee of Holebi Spirit, functioning in the region of Meetjesland and surrounding municipalities, makes strong efforts to struggle against oppression,
exclusion, holebi- and transgenderphobia, teasing, in fact all forms of discrimination.

The term Spirit means a state of mind, mentality, that means we go for a committee with the appropriate spirit. We expect that also of our members.

Also holebis without means or disabled are welcome. Every human being is unique and has its own specific value.

The intention of this group is to bring together holebis and transgenderpersons and everyone who likes to be in this company, a place where we can meet each other and where we can be ourselves. Everyone is welcome without limitation of age, regardless of skin colour, religious or political views. Mutual respect and solidarity are very important for us.

We organize especially activities wholesome for body and mind.
To mention: excursions, walks, campaigns for sensibilisation, discussions evenings in a pub, etc.
Individual and personal intakes are always possible.